Yolculuğun felsefesi

Sufilik ve yürüyerek arayış içinde olmak birbiri içinde olan doğrular. Aramadan doğru yol bulunmuyor. Sufi yolu sizin mistik arayışınız içindeki rehberlerinizden biri olacaktır diye umuyoruz. Yürüdükçe zihniniz ve ufkunuz açılacaktır.

Halvet’e 40 gün Halvet’te 40 güne eşitmidir? Bunu yürüdükten sonra bize yol deneyimlerinizi içeren yazınızı gönderiniz ve biz de websitemizde yayınlayalım.

Ola mürşîd tarîk-i hâcıyâna
Sülûk etmeyeler râh-ı yabana
(Bosnevî, 1b)